‘Oli Komo nō Kapukapu

Composed by Kanani Enos 7/2023

He kiʻekiʻe loa nei pali – Tall and majestic are these cliffs

O ʻaleʻo ʻana i luna – Towering from high above

Pehea e hiki aku ai – How does one arrive?

I ke kai hohonu – Into the depths of this ocean

I ka wai Kapukapu – To the sacred waters of Kapukapu

Ua ʻike ā… – It is experienced…

A he leo no ia – It is the voice

Skip to content